Ons advies

Ontdek al het nuttige advies van onze experts!

Opslag condities

Administratieve fobie: wanneer uitstel een probleem wordt

Bij sommige mensen kan alleen al het noemen van administratieve taken gevoelens van angst en onbehagen oproepen. Deze neiging om administratieve procedures voor onbepaalde tijd uit te stellen, bekend als "administratieve fobie", lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig. Het kan echter schadelijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven en de geestelijke gezondheid van degenen die er last van hebben.

Digitalisering van documenten

Digitalisering: de boekhoudrevolutie voor bedrijven

In de snel veranderende zakenwereld van vandaag is digitalisering een belangrijke katalysator voor transformatie. Voor bedrijven is de overgang van papier naar digitaal een noodzaak geworden als ze concurrerend willen blijven in een voortdurend veranderende omgeving. Maar wat is de specifieke impact van digitalisering op boekhouden? Laten we eens kijken naar de voordelen en kansen die het biedt.

Archiveren

Brussel: de boekhoudarchieven eindelijk opgeruimd!

Goed nieuws voor Brusselse archivarissen! Na jarenlang lobbyen is de bewaartermijn voor boeken en boekenbonnen teruggebracht van 30 naar 10 jaar. Deze beslissing, officieel genomen door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal kilometers opslagruimte vrijmaken en het archiefbeheer vereenvoudigen.

Digitalisering van documenten

Digitalisering ten dienste van accountantskantoren: financieel beheer transformeren voor meer efficiëntie

In de wereld van de boekhouding zijn efficiëntie en nauwkeurigheid de sleutel tot zakelijk succes. Documentbeheer op papier en handmatige processen kunnen echter de productiviteit belemmeren en de kans op fouten vergroten. Dat is waar digitalisering om de hoek komt kijken - een innovatieve oplossing die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop accountantskantoren werken en hun diensten leveren. In dit artikel onderzoeken we hoe digitalisering de accountancypraktijk verandert en aanzienlijke voordelen oplevert voor kantoren en hun klanten.

Opslag condities

Administratieve fobie begrijpen

Administratieve fobie, die vaak over het hoofd wordt gezien maar heel reëel is, is een angststoornis die zich manifesteert als een intense en irrationele angst voor administratieve en bureaucratische taken. Voor de betrokkenen kan het uitvoeren van eenvoudige administratieve taken leiden tot ernstige symptomen van angst, variërend van paniek tot volledige verlamming. Deze aandoening kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijkse en professionele leven van de patiënten.

Archiveren

Voorspelling archiveringsmarkt 2024-2029: Trends, kansen en uitdagingen

Archivering, of het nu gaat om fysieke documenten of elektronische gegevens, speelt een cruciale rol in het informatiebeheer voor bedrijven en organisaties over de hele wereld. Met de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens en het toenemende belang van naleving van de regelgeving, ondergaat de archiveringsmarkt aanzienlijke veranderingen.

Archiveren

Optimalisatie van documentbeheer voor advocatenkantoren: oplossingen en best practices

Het beheren van archieven is een essentieel onderdeel van de juridische praktijk van een advocatenkantoor. Tussen contracten, correspondentie, procesdossiers en administratieve documenten kan de hoeveelheid te beheren informatie overweldigend zijn. Bovendien vereist de vertrouwelijke aard van juridische gegevens speciale aandacht voor beveiliging en naleving van regelgeving.

Archiveren

Uw verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke en gevoelige archieven in België

Het beheren van vertrouwelijke en gevoelige documenten is van cruciaal belang voor veel organisaties in België, of het nu gaat om advocatenkantoren, bedrijven, overheidsinstellingen of non-profitorganisaties. Het beschermen van deze informatie is niet alleen essentieel om de vertrouwelijkheid van de klant en de reputatie van het bedrijf te behouden, maar ook om te voldoen aan de strikte Belgische wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.

Archiveren

Hoe voorkom je een overdaad aan documenten?

Documentarchivering is voor veel bedrijven, overheidsorganisaties en instellingen een cruciale praktijk. Het bewaren van cruciale gegevens is essentieel voor het naleven van de wetgeving, het informatiebeheer en het behoud van de geschiedenis van de entiteit. Het is echter net zo belangrijk om de risico's te onderkennen die gepaard gaan met overarchivering.

Archiveren

Hoe lang moeten persoonlijke documenten worden gearchiveerd?

Wist je dat ? Bepaalde documenten die u in uw bezit heeft, moeten een bepaald aantal jaren of zelfs levenslang legaal in uw bezit blijven. Niet beledigend voor Marie Kondō of andere fans van lege opslag: er bestaat inderdaad een onherleidbare doos met archieven die u op een veilige en droge plaats in uw huis moet bewaren. De experts van Archives Conseil helpen u bij het opstellen van een lijst met documenten die er moeten zijn.

Vernietiging van archieven

Wat zijn de milieuvoordelen van het recyclen van papier en karton?

We hoeven je er niet aan te herinneren (nou ja, dat hopen we): er is geen planeet B! De uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de opwarming van de aarde op onze prachtige aarde gaan echter goed vooruit. Het is de hoogste tijd om de trend te keren en die begint met kleine alledaagse handelingen, zoals het recyclen van papier en karton in plaats van ze bij het gewone afval te gooien of, erger nog, ze te verbranden.

Digitalisering van documenten

Elektronische documentarchivering, gebruiksaanwijzing

Zoals we kunnen raden, biedt de elektronische archivering van documenten waarschijnlijk een aanzienlijke besparing in tijd en ruimte vergeleken met traditionele archivering waarbij dozen, rekken, etikettering, ruimte en geschikte omstandigheden betrokken zijn. Maar waar bestaat het precies uit? Onze experts zullen u inlichten.

Archiveren

Archivaris, een veelzijdig beroep

Wist je dat ? Ongeacht de vooroordelen en de collectieve verbeelding is een archivaris niet noodzakelijkerwijs deze persoon die voorovergebogen en zo stoffig is als de dozen die ze op een kar duwt waarvan de wielen achter in een kamer met gedimd licht piepen. Neen ! Een archivaris is zelfs een behoorlijk cool persoon die over verschillende zeer nuttige vaardigheden beschikt om deze veelzijdige functie uit te voeren! Wij leggen uit…

Archiveren

Waarom bewaren we eigenlijk archieven?

We praten altijd over het bewaren van documenten en uw bedrijf beschikt al sinds de oprichting over een archiefruimte, maar heeft u zich ooit afgevraagd waarom het archiveren van documenten nuttig en verstandig is? Deskundigen van de Archiefraad geven antwoord op deze vraag.

Archiveren

Uw archiefruimte inrichten: enkele adviezen van experten

Bent u van plan een nieuwe archiefruimte te creëren of renovatiewerken uit te voeren in uw huidige archiefruimte? Om een ​​goede bewaring van documenten te garanderen, moet de inrichting van uw archiefruimte aan bepaalde regels voldoen. De experts van Archives Conseil helpen u daarbij rekening te houden.

Archiveren

Uw archieven verhuizen – een kwestie van organisatie

Gaat uw bedrijf verhuizen of bent u van plan renovatiewerken uit te voeren die ook een impact zullen hebben op uw archiefruimte? Geen paniek ! Het is allemaal een kwestie van organisatie. Een goede voorbereiding op de verhuizing van uw archieven is een garantie voor het behoud van de fysieke integriteit van uw documenten en voor uw gemoedsrust. De experts van Archives Conseil helpen u bij het opstellen van een concreet aanvalsplan!

Digitalisering van documenten

De voor- en nadelen van het scannen van uw documenten

Digitalisering is het omzetten van papieren dossiers in digitale bestanden. Met dit trendy proces kunnen bedrijven tijd, ruimte en geld besparen door het documentbeheer te automatiseren. Er blijven echter vragen: wat is het digitaliseringsproces? Wat is het effect op het milieu? Dit artikel geeft enkele antwoorden.

Digitalisering van documentenVernietiging van archieven

Recycling: welke stappen doorloopt uw computerapparatuur?

Recycling is een van de kernwaarden van archives conseil! Wij recycleren op alle niveaus: uw documenten zijn geen afval: het zijn grondstoffen en daar zijn wij ons van bewust. Wij streven elke dag naar een ecologisch verantwoorde levensstijl en moedigen onze klanten aan hetzelfde te doen. Hieronder valt ook het recyclen van uw it-apparatuur. In deze blogpost leest u hoe we dat doen.

Vernietiging van archieven

Vernietiging van documenten: waarom een extern bedrijf inschakelen?

Zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, is het tijd om uw papieren of digitale archieven op te schonen! Als u geen tijd of zin hebt om deze tijdrovende klus te klaren, doe dan een beroep op ons: Archives Conseil neemt het over. En met de grootste professionaliteit, om uw archieven uiterst vertrouwelijk te behandelen. Ontdek vandaag hoe we dit aanpakken en wat de uitdagingen zijn bij het recyclen van uw papieren archieven.

Archiveren

Archivering: waarom een gespecialiseerd extern bedrijf inschakelen?

Overweegt u een beroep te doen op een dienstverlener die gespecialiseerd is in papierarchivering? Advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen of zorginstellingen... Veel klanten profiteren van onze diensten en hoeven zich geen zorgen meer te maken over hun archivering. Of hun archieven nu levend, half levend of dood zijn, wij komen naar België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg om al hun papieren te verwijderen en fysiek of digitaal op te slaan. Ontdek waarom ze een beroep doen op Archives Conseil!

Digitalisering van documenten

Digitalisering: garantie van de veiligheid en conformiteit van uw archieven

Digitalisering is een ongekende revolutie voor bedrijven. Het helpt u bij de overgang van papieren naar digitale archieven. Wat bereikt het? U wijst uw middelen effectiever toe, voor de echte behoeften van uw bedrijf, veiligere en efficiëntere processen, om nog maar te zwijgen van de winst aan efficiëntie en productiviteit. Maar kan Archives Conseil zijn klanten garanderen dat hun bestanden beveiligd zijn en aan de voorschriften voldoen? Zeker. Deze blogpost zal het bewijzen.

Opslag condities

Archives conseil is betrokken bij het verminderen van de ecologische impact

Milieubescherming en vermindering van de ecologische impact zijn pijlers van het beleid van Archives Conseil. Als familiebedrijf met 40 jaar ervaring op het gebied van juridische archivering en archiefbeheer zetten wij ons in voor milieubescherming in elke fase van onze activiteiten. In deze blogpost wordt uitgelegd hoe wij er elke dag naar streven om de wereld een beetje groener te maken.

conservation documents médicaux belgique
Opslag condities

Hoe lang moeten medische documenten van patiënten worden bewaard?

Bent u een privé-arts of werkt u in een ziekenhuisomgeving en bent u op zoek naar oplossingen voor het klasseren en archiveren van de medische dossiers van uw patiënten? Archives Conseil beantwoordt uw vragen en biedt u een oplossing voor het bewaren, archiveren en zelfs vernietigen van uw medisch archief na het verstrijken van de wettelijke termijn.

destruction de documents
Vernietiging van archieven

Hoe en in welke gevallen moeten archieven worden vernietigd?

Of u nu het hoofd bent van een groot bedrijf, een arts, hr, een automonteur of zelfs een particulier, de veilige vernietiging van vertrouwelijke papieren is een voorzorgsprincipe dat in acht moet worden genomen. Afvalcontainers doorzoeken blijft de belangrijkste bron van informatie voor identiteitsdieven, bedrijfsspionnen en hackers. De vernietiging van uw archieven en vertrouwelijke papieren is daarom een cruciale voorwaarde voor uw veiligheid. Verwaarloos het niet. Naast deze fundamentele veiligheidsredenen kunt u door de vernietiging van uw archieven en andere professionele documenten opslagruimte besparen. Wordt de wettelijke termijn voor het bewaren van uw archieven gerespecteerd? Bewaar ze dan niet onnodig.

archivage bruxelles
Archiveren

Het belang van goede documentarchivering in bedrijven: juridische, economische en veiligheidsaspecten

De archivering van documenten binnen een onderneming is een cruciaal management- en organisatievraagstuk dat een groot aantal vragen oproept. Welke papieren moet u bewaren, wat zijn de wetten op het archiveren van documenten, hoe beheert u een archief met bewijskracht, moet u het archiveren van bedrijfs- of persoonlijke documenten uitbesteden en een archivaris inschakelen? In deze blog belichten we de uitdagingen van goede documentarchivering in het bedrijfsleven.

archivage document
ArchiverenOpslag condities

Aan welke voorwaarden voor het bewaren van archieven moet worden voldaan?

Wist u dat 50% van de bedrijven binnen 5 jaar failliet gaat na een totaal onopzettelijk verlies van informatie? Een cijfer dat u ertoe aanzet om zorg te dragen voor uw gearchiveerde bedrijfsdocumenten, nietwaar? En als u van statistieken houdt, zijn er nog andere: 35% van de documenten van een bedrijf kan niet worden teruggevonden of is onbruikbaar, 40 tot 70% van de tijd van een werknemer in de dienstensector wordt besteed aan het beheer van documenten, en interne opslag en archiefbeheer kosten 3 keer meer dan externe opslag... Nog andere goede redenen om na te denken over de bewaaromstandigheden en de efficiëntie van uw archiveringssysteem, toch?

valeur légale archives belgique
ArchiverenDigitalisering van documenten

Wat is de juridische waarde van digitale archieven?

Digitale archivering is populair. De dematerialisatie van documenten met het oog op "nul papier" is voor veel bedrijven een ambitie. Maar pas op: kunt u archieven digitaliseren en de papieren exemplaren naar eigen goeddunken vernietigen? Hebben de resulterende elektronische archieven dezelfde juridische waarde als fysieke documenten? Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van archivering, of het nu fysiek of digitaal is.

Menu